Take4ce ondersteunt organisaties en medewerkers met het vergroten van hun weerbaarheid, leert hen veilig te kunnen werken en professioneel om te gaan met agressie.

Wij vinden weerbaarheid daarbij een basisprincipe, veiligheid een randvoorwaarde en omgaan met agressie een noodzakelijke competentie.

De onderwerpen Weerbaarheid, Omgaan met conflicten, Verbale agressie, Fysieke agressie en uiteindelijk Bijzondere geweldsbevoegdheid kennen een oplopende schaal van heftigheid en impact op medewerkers en organisaties. Vertrekpunt is daarbij altijd dat conflicten, agressie en geweld geen “normaal”  gedrag zijn en afhangt van de context: Een politieagent houdt een lallende, baldadige groep jongeren die vieze liedjes zingen bij een uitgaanscentrum in het weekend goed in de gaten. Voor een

winkelmedewerker is diezelfde groep in je winkel een vorm van verbale agressie.


Pand Noord | Meeuwenlaan 98-100 1021 JL Amsterdam  | info@take4ce.nl | telefoon: 020-7155366